Amtstafel

Kategorie

Amtstafeln
AmtstafelDatumKategorien
Kundmachungen EU-Wahl08.03.2024 - 10.06.2024Kundmachung, Wahlen
Rechnungsabschluss 202320.02.2024 - 31.12.2024Finanzen, Kundmachung
Kundmachungen Gebührenordnungen 202413.12.2023 - 31.12.2024Kundmachung
Voranschlag 2024 und MFP 2024-202804.12.2023 - 31.12.2024Finanzen, Kundmachung
Nachtragsvoranschlag 2022 und MEFP 2022-202612.09.2022Finanzen, Kundmachung
Mittelfristiger Finanzplan 2020-202410.06.2021 - 31.12.2024Finanzen
Mittelfristiger Finanzplan 2021-202510.06.2021 - 31.12.2025Finanzen